Opis inwestycji

Projekt polegał na zaprojektowaniu i budowie wiaty z panelami fotowoltaicznymi wraz ze stacją ładowania samochodów oraz magazynem energii na parkingu kompleksu biurowego Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Parking pod carportami oferuje 12 miejsc postojowych oraz jeden segment z przeznaczeniem dla rowerów. System składa się z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej 39,8 kWp. Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 110 modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 280 Wp. Magazyn energii składa się z 24 modułów o mocy 2200 Wh każdy, co daje łączną moc na poziomie 52,8 kWh. Pod konstrukcją wiaty parkingowej zamontowano stację ładowania pojazdów o mocy 22 kW. Nadwyżki energii elektrycznej produkowane przez instalację przy braku odbioru energii przez stację ładowania są przekazywane do magazynu energii w celu jej późniejszego wykorzystania do ładowania pojazdów lub zasilania obwodów elektrycznych budynku biurowego. Nowa instalacja została zintegrowana z istniejącą dachową instalacją PV oraz systemem SCADA pracującym w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Projekt

„Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na carportach wraz ze stacją ładowania samochodów oraz magazynem energii”

Inwestor

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • wykonanie projektu technicznego dla całości zadania wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń 
  • dostawa i montaż carportów oraz budowa instalacji paneli fotowoltaicznych mocowanej na konstrukcjach wsporczych zamocowanych na carportach wraz z inwerterem hybrydowaym współpracujących z magazynem energii
  • dostawa i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych
  • dostawa i montaż magazynu energii 
  • włączenie budowanej instalacji oraz istniejącej instalacji na budynku Obrońców Wybrzeża 3B do systemu nadzoru pracy instalacji fotowoltaicznej SCADA pracującym w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. 

Inwestorem przedsięwzięcia była Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. Zamówienie zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.