Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji była budowa oraz uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 400 kWp na terenie aquaparku w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie). Instalacja składa się ze stalowej konstrukcji wsporczej o długości ponad 160 metrów, posadowionej na stopach fundamentowych. Na konstrukcji zbudowanej na terenie wzdłuż parkingu, zamontowano prawie 1200 szt. paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo na dachu budynku parku wodnego wykonano instalację hybrydową o mocy termicznej 2,6 kW i elektrycznej 0,9 kWp, która dostarcza ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w części administracyjnej obiektu.

Instalacja będzie produkowała ok. 400 MWh energii elektrycznej rocznie, która zostanie w całości wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Projekt został ukończony w czerwcu 2019 r. 

Projekt

“Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania Parku Wodnego Koszalin”

Inwestor

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • budowa konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne (ramy stalowe posadowione na podwójnych stopach żelbetowych)
  • montaż 1175 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,34 kWp każdy 
  • wykonanie połączeń DC, montaż 6 szt. falowników, budowa połączeń elektrycznych z RG budynku aquaparku, budowa połączeń telekomunikacyjnych z szafą automatyki
  • montaż instalacji hybrydowej  (hybrydowy kolektor PVT) o mocy termicznej Pt=2,685 kW i elektrycznej Pe=0,9kWp na dachu budynku parku wodnego
  • opomiarowanie instalacji fotowoltaicznej i hybrydowej w zakresie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej
  • opomiarowanie instalacji hybrydowej w zakresie ilości wyprodukowanej energii cieplnej
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
  • prace rozruchowe, serwis instalacji

Inwestorem przedsięwzięcia był Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.