Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji  w formule „zaprojektuj i wybuduj” była budowa oraz uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 950,4 kWp na terenie zakładu oczyszczania ścieków Jamno należącego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie). Zamontowano łącznie 2880 modułów fotowoltaicznych o mocy 330 Wp każdy, posadowionych na konstrukcjach wsporczych pod kątem 10 stopni względem gruntu. Montaż instalacji zaprojektowano w orientacji wschód-zachód co pozwala na lepszy rozkład wytwarzania energii w ciągu dnia. Zastosowano najnowocześniejszy system interfejsów zasilania sieci średniego napięcia oraz oparty na chmurze system SCADA w celu optymalizacji autokonsumpcji wytworzonej energii. 

Elektrownia fotowoltaiczna działa od lipca 2021 r. Wykonawcą inwestycji dla koszalińskich wodociągów jest międzynarodowe konsorcjum firm RenCraft – Photon Energy, wybrane w wyniku postępowania przetargowego. Wartość projektu to 3 367 515,86 zł netto.

Projekt

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków w Jamnie”

Inwestor

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo (lider konsorcjum), opracowanie dokumentacji technicznej, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • montaż konstrukcji wsporczych stalowych zakotwionych w gruncie
  • montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 950,4 kWp 
  • budowa stacji transformatorowej
  • budowa stojaków falowników
  • wykonanie połączeń elektrycznych kablowych DC, AC nn i SN
  • wykonanie instalacji odgromowej
  • wykonanie dokumentacji projektowej
  • szkolenie pracowników Zamawiającego
  • prace rozruchowe, serwis instalacji

Inwestorem przedsięwzięcia są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie.