Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji była budowa oraz uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Szczecinku (województwo zachodniopomorskie). Instalacja składa się z 344 modułów monokrystalicznych (moc pojedynczego modułu 290 W) zamontowanych w orientacji poziomej na wolnostojącej dwupodporowej konstrukcji wbijanej w grunt. Zakres zadania obejmował również wdrożenie systemu monitorowania warunków pracy instalacji. Na konstrukcji wsporczej zamontowano stację pogodową aby mierzone były aktualne parametry meteo (siła wiatru, temperatura zewnętrzna, temperatura modułów, wartość promieniowania słoncznego). Wokół terenu zajmowanego przez urządzenia elektrowni fotowoltaicznej zbudowano ogrodzenie o wysokości 1,5 m.

Produkowana energia elektryczna zużywana jest w całości na potrzeby własne infrastruktury Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Projekt został ukończony w marcu 2019 r. 

Projekt

“Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku”

Inwestor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • przygotowanie terenu, tyczenie
  • palowanie słupów pod konstrukcję, wykonanie instalacji uziemiającej
  • montaż konstrukcji wsporczych
  • montaż modułów PV
  • oprzewodowanie DC, AC i ułożenie kabli AC
  • montaż rozdzielnic elektrycznych i inwenterów
  • montaż instalacji wyrównawczej i zwodów odgromowych
  • układ sterowania, monitoringu i przesyłu danych
  • wykonanie ogrodzenia, ułożenie geowłókniny i kory
  • prace rozruchowe i pomiary

Inwestorem przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Szczecinku. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.