Opis inwestycji

Inowłódz to niewielka miejscowość położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. Projekt obejmował kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej – szkoły podstawowej, gimnazjum oraz sali gimnastycznej. W celu poprawy efektywności energetycznej kompleksu szkolnego zastosowano pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Instalacja składa się kaskady pięciu wysoko wydajnych pomp ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej 23 kW każda, które wspomagają istniejącą kotłownię w produkcji energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Na dachu szkoły zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,60 kWp.

Inwestycja została ukończona w listopadzie 2016 roku. 

Projekt

„Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu”

Inwestor

Gmina Inowłódz

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

  • docieplenie: ścian zewnętrznych – styropianem, dachu hali sportowej – styropapą, stropodachów – granulatem z wełny mineralnej, stropu pod strychem – styropianem twardym
  • montaż pomp ciepła wraz z osprzętem zasilających instalację centralnego ogrzewania oraz blok przygotowania c.w.u
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z doborem grzejników i orurowania
  • montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne oraz falowniki, montaż układu zasilania w energie elektryczną dla zestawu pomp ciepła oraz montaż uziemienia ochronnego dla instalacji fotowoltaicznych

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Inowłódz. Inwestycja została współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.