Opis inwestycji

Projekt polegał na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” gruntowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 350 kWp na terenie obiektów wodociągowych w Kołobrzegu (województwo zachodniopomorskie). Wybudowano instalację o mocy 175 kW na terenie oczyszczalni ścieków Korzyścienko oraz instalację o mocy 175 kW na terenie zakładu uzdatniania wody w Bogucinie. Panele fotowoltaiczne posadowione są na konstrukcjach wsporczych pod katem 30 stopni względem gruntu i umieszczone na wysokości 0,5 m.

Inwestycja została ukończona w listopadzie 2019 roku.

Projekt

„Budowa czterech instalacji fotowoltaicznych dla MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu”

Inwestor

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis, dokumentacja projektowa

Zakres projektu

  • montażu paneli fotowoltaicznych 
  • montaż konstrukcji wsporczych stalowych zakotwionych w gruncie 
  • budowa połączeń elektrycznych miedzy konstrukcjami i stacją transformatorową oczyszczalni ścieków 
  • budowa połączeń telekomunikacyjnych
  • budowa ogrodzenia z bramą przesuwną
  • budowa oświetlenia terenu z monitoringiem CCTV
  • wykonanie dokumentacji projektowej 
  • prace rozruchowe, serwis instalacji

Inwestorem przedsięwzięcia było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.