Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji była budowa oraz uruchomienie 3 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80 kWp na obiektach należących do miejskich wodociągów we Fromborku (województwo warmińsko-mazurskie). 

  • Oczyszczalnia ścieków we Fromborku – instalacja posadowiona na gruncie o mocy 39,62 kWp, którą tworzy 139 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych
  • Hydrofornia w Krzyżewie – instalacja posadowiona na gruncie o mocy 20,52 kWp, którą tworzy 72 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych
  • Hydrofornia we Fromborku – instalacja posadowiona na dachu oraz na gruncie o mocy 20,15 kWp, którą tworzy 65 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych

Produkowana energia elektryczna zużywana jest w całości na potrzeby własne infrastruktury wodociągów. Instalacje zostały uruchomione pod koniec listopada 2018 r. 

Projekt

“Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.”

Inwestor

Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • montaż konstrukcji wsporczych
  • montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic
  • montaż rozdzielnic systemu
  • montaż połączeń kablowych elementów instalacji
  • montaż i uruchomienie inwerterów oraz systemu monitoringu inwenterów
  • przyłączenie instalacji do istniejącej infrastruktury technicznej

Inwestorem przedsięwzięcia było przedsiębiorstwo Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV. Efektywność Energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.