Opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i modernizacja źródła ciepła w szkole w Deszcznie (woj. lubuskie). Zastosowano nowoczesną, wysokowydajną, energooszczędną i ekologiczną technologię małej kogeneracji (MCHP – Micro Combined Heat and Power). Kotłownia składa się z dwóch jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym o łącznej mocy elektrycznej 18 kW oraz łącznej mocy cieplnej ok. 40 kW. Pozostałe wymagane ciepło produkowane jest przez kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 200 kW. Ze względu na efektywność, niski poziom hałasu i niskie roczne zużycie paliwa mikrokogeneracja MCHP spełnia wszystkie kryteria najwyższej klasy efektywności A+++. Kotłownia została wyposażona w system zdalnego monitoringu za pomocą sieci internetowej. 

Nowoczesna kotłownia kogeneracyjna została oddana do użytku w IV kwartale 2021 r. 

Projekt

„Modernizacja źródła ciepła i montaż wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej w Szkole Podstawowej w Deszcznie”

Inwestor

Gmina Deszczno

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, dokumentacja projektowa, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis  

Zakres projektu

 • demontaż istniejących źródeł ciepła tj. dwóch pieców gazowych wraz z armaturą i ich utylizacja
 • montaż dwóch kogeneratorów gazowych o mocy cieplnej każdego z nich ok. 20 kW i 9 kW mocy elektrycznej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego szczytowego o mocy cieplnej ok. 200 kW dla pokrycia całości zapotrzebowania na ciepło
 • montaż rozdzielaczy obiegu kotłowego, orurowania w kotłowni, filtra-odmulacza, sprzęgła hydraulicznego, systemu dopuszczania wody grzewczej, zabezpieczeń (naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa)
 • montaż nowego systemu spalinowego
 • montaż automatyki, systemów sterowania i monitorowania
 • przebudowę przyłączy gazowych, cieplnych i elektrycznych
 • wykonanie prac remontowych kotłowni – malowanie ścian i sufitów, renowacja posadzki, modernizacja oświetlenia
 • dokonanie prób szczelności, prób elektrycznych i wykonanie rozruchu oraz dopuszczenia do użytkowania instalacji zrealizowanych w ramach kontraktu
 • przeprowadzenie przeszkolenia dla obsługi kotłowni
 • zapewnienie serwisu gwarancyjnego i eksploatacyjnego w okresie gwarancji

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Deszczno. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oś priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 kogeneracja.