Opis inwestycji

Leźno to miejscowość kaszubska położona w województwie pomorskim, w gminie Żukowo. Projekt polegał na kompleksowej modernizacji 4-kondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej w Leźnie. Placówka oświatowa zyskała nowe źródło ciepła w postaci instalacji gazowych absorpcyjnych pomp ciepła typu grunt/woda o łącznej maksymalnej mocy grzewczej 127 kW. Układ dolnego źródła ciepła składa się 18 otworów (sond pionowych) o głębokości 95 m każdy. Celem zmniejszenia kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej zamontowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchnia 8,4 m². Prace budowlane obejmowały również modernizację wentylacji w sali gimnastycznej. 

Inwestycja została ukończona w maju 2018 roku. 

Projekt

“Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie”

Inwestor

Gmina Żukowo

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

Zakres projektu

  • ocieplenie ścian obiektu wraz z wykonaniem brakującej elewacji 
  • oczyszczenie i uzupełnienie ubytków elewacji całego obiektu szkoły
  • wymiana okien 
  • ocieplenie dachu w zapleczu sali gimnastycznej
  • modernizacja wentylacji w sali gimnastycznej 
  • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej – naprawa i wymiana izolacji termicznych ciepłej wody użytkowej, wymiana baterii umywalkowych na bezdotykowe
  • wykonanie instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej – montaż kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją, osprzętem oraz uruchomieniem
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników z żeliwnych na stalowe płytowe, wymiana głowic termostatycznych zaworów, wymiana lub uzupełnienie izolacji termicznych przewodów
  • modernizacja źródła ciepła poprzez instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła typu grunt/woda oraz gruntowego kolektora pionowego na zewnątrz budynku wraz z niezbędną instalacją, osprzętem oraz uruchomieniem
  • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na źródła światła LED

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Żukowo. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT.