Opis inwestycji

Chwaszczyno to miejscowość położona w gminie Żukowo, w powiecie kartuskim. Projekt polegał na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z poprawą efektywności energetycznej obiektu poprzez poprzez montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Zamontowano 6 sztuk gazowych absorpcyjnych pomp ciepła typu grunt/woda o łącznej mocy 222 kW. Urządzenia zlokalizowane są na zewnątrz budynku. Łączna długość odwiertów dolnego źródła ciepła wynosi ponad 2600 metrów. W ramach inwestycji zamontowano na dachu budynku od strony wschodniej 12 szt. kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 25,2 m². W obiekcie wymieniono również 47 sztuk grzejników żeliwnych na grzejniki stalowo-płytowe oraz zamontowano 416 oprawy ze źródłem światła typu LED.

Dzięki termomodernizacji budynku emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się o prawie 90 tys. kg/rok. Redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną do celów grzewczych, przygotowania c.w.u. oraz oświetlenia spadnie o 42%.

Inwestycja została ukończona w listopadzie 2018 roku.

Projekt

„Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie”

Inwestor

Gmina Żukowo

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

 • docieplenie ścian zewnętrznych w starej części budynku
 • docieplenie fundamentów 
 • malowanie elewacji
 • wymiana okien, drzwi
 • docieplenie dachu na strychu starej części szkoły
 • wymiana grzejników
 • uzupełnienie izolacji
 • wykonanie dolnego źródła ciepła
 • wymiana baterii umywalkowych
 • wykonanie maszynowni pomp ciepła
 • wykonanie instalacji solarnej
 • wykonanie instalacji gazowej
 • wykonanie wentylacji bezkanałowej z odzyskiem ciepła
 • wymiana opraw oświetleniowych

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Żukowo. Inwestycja została współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-202010. Energia 10.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT 10.01.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Departament Programów Regionalnych UMWP – projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo”