Opis inwestycji

Projekt polegał na dostawie i uruchomieniu zautomatyzowanej kotłowni biomasowej w nowo powstałym basenie przy szkole w Witoszowie Dolnym (woj. dolnośląskie). Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło obiektu (c.o. instalacji grzejnikowej, c.o. ogrzewania podłogowego, wentylacji, technologii basenowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) zainstalowano dwa kotły na biomasę  – typ HDG M 300 oraz HDG Compact 200 o łącznej mocy 500 kW. Paliwo z pobliskiego magazynu podawane jest do kotłów za pomocą transporterów ślimakowych. Konstrukcja magazynu pozwala na załadunek pneumatyczny z autocysterny (pellet) jak i poprzez specjalny system transportu HES dla załadunku zrębka lub brykietu. Powierzchnia użytkowa krytej pływalni wynosi 1 960,8 m² a kubatura 8 765 m³. 

Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2018 roku. Kocioł HDG M 300 jest pierwszym tego typu urządzeniem dostarczonym przez RenCraft Sp. z o.o. na terenie Polski. Hala sportowa wraz z budynkami szkolnymi przy, której powstał basen również ogrzewana jest przez system biomasowy marki HDG Bavaria (2 x HDG Compact 200 kW działające od 2008 roku). 

Projekt

„Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” 

Inwestor

Gmina Świdnica

Nasz wkład

Dostawa i uruchomienie kotłowni biomasowej, serwis

Zastosowana technologia

Kotły HDG Bavaria 25 – 400 kW  

Zakres projektu

  • dostawa kompletnych urządzeń kotłowych wraz z buforami, automatyką oraz pompami kotłowymi
  • uruchomienie instalacji wraz z przeszkoleniem personelu
  • doradztwo techniczne przy montażu
  • dokumentacja techniczna i odbiorowa 

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Świdnica. Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020.