Opis inwestycji

Projekt polegał na dostawie i uruchomieniu nowoczesnej zautomatyzowanej kotłowni na pellet w nowo powstałym budynku dydaktycznym przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (powiat kłodzki). Źródłem ciepła dla Bożkowskiego Centrum Umiejętności jest kocioł na pellet o mocy 100 kW oraz kocioł kondensacyjny kogeneracyjny na pellet o mocy grzewczej 13 kW. Jednostka kogeneracyjna wyposażona jest w silnik Stirlinga, który wytwarza prąd przemienny o mocy 600 W. Paliwo transportowane jest do podajników przykotłowych pneumatycznie za pomocą elastycznych przewodów. Pojemność magazynu pelletu wynosi ok. 20 ton a jego napełnianie również odbywa się pneumatycznie z autocysterny. Obydwa kotły działają w systemie pracy kaskadowej. Nowoczesna kotłownia oprócz ogrzewania budynku stanowi zaplecze dydaktyczne do nauki w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2018 roku. Kocioł kondensacyjny kogeneracyjny Okofen Pellematic Condens_e jest kolejnym tego typu urządzeniem dostarczonym przez RenCraft Sp. z o.o. na terenie Polski. 

Projekt

„Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)” 

Inwestor

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Nasz wkład

Dostawa i uruchomienie kotłowni biomasowej, serwis

Zakres projektu

  • kocioł biomasowy HDG Compact o mocy 100 kW
  • kocioł kondensacyjny kogeneracyjny na pellet OkoFEN Pellematic Condens_e 13kWc/0,6 kWe
  • system podawania paliwa do kotłów
  • system sterowania pracą kotłów i układem podawania paliwa
  • systemy kominowe
  • uruchomienie instalacji wraz z przeszkoleniem personelu

Inwestorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.