Opis inwestycji

Wartkowice to niewielka miejscowość położona w północno-zachodniej części województwa. Projekt polegał na dostawie kotła na pellet Easypell o mocy 32 kW, który stanowi nowe źródło ogrzewania i centralnej wody użytkowej na potrzeby budynku publicznego przedszkola w Wartkowicach. Urządzenie zostało dostarczone w ramach zadania obejmującego kompleksową termomodernizację obiektu. 

Projekt

„Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach”

Inwestor

Gmina Wartkowice

Nasz wkład

Dostawa kotła 

Zakres projektu

  • dostawa wysokosprawnego kotła na biomasę (pellet) typu Easypell o mocy 32 kW

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Wartkowice. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Fot.: Publiczne Przedszkole w Wartkowicach