Opis inwestycji

Olszanka to niewielka miejscowość położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim. Projekt polegał na dostawie i uruchomieniu zautomatyzowanej kotłowni na pellet o mocy 200 kW w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance. Nowoczesna instalacja zastąpiła dotychczasową kotłownię węglową i zaopatruje obiekt w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Napełnianie magazynu paliwa odbywa się pneumatycznie za pomocą tzw. autocysterny. Pellet do kotła podawany jest poprzez podajnik ślimakowy zakończony nagarniaczem piórowym o wymiarach 4,5 metra. Przebudowa kotłowni była przedmiotem większego projektu, który obejmował m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian ponad gruntem, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i niskiej części budynku głównego, remont kominów.

Uruchomienie kotłowni nastąpiło w październiku 2017 roku. 

Projekt

“Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance 

Inwestor

Gmina Olszanka

Nasz wkład

Dostawa i uruchomienie kotłowni biomasowej

Zakres projektu

  • kocioł biomasowy HDG Compact o mocy 200 kW
  • system podawania paliwa do kotła
  • system sterowania pracą kotła i układem podawania paliwa
  • system kominowy
  • uruchomienie instalacji wraz z przeszkoleniem personelu

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Olszanka. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.