Opis inwestycji

Moszna to miejscowość położna pomiędzy Prudnikiem a Krapkowicami w województwie opolskim. Moszna słynie z okazałego zamku wzniesionego w XVIII wieku. Budowla o niespotykanej architekturze ma 365 pomieszczeń i 99 wież. W budynku mieści się obecnie hotel, restauracja, kawiarnia, gabinet odnowy biologicznej i sale konferencyjne. Projekt polegał na modernizacji systemu grzewczego zamku – jednostki opalane węglem zastąpił nowoczesny i automatyczny system grzewczy na pellet o łącznej mocy 550 kW. Do celów magazynowania paliwa zaadaptowane zostało pomieszczenie po byłym składzie węgla. Napełnianie magazynu pelletu odbywa się w sposób pneumatyczny z autocysterny.

Uruchomienie kotłowni nastąpiło w grudniu 2018 r.

Projekt

„eko Zamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej” – remont systemu grzewczego wraz z modernizacją instalacji c.w.u. 

Inwestor

Województwo Opolskie

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, remont, dostawa i montaż urządzeń, serwis

Zastosowana technologia

Kotły HDG Bavaria 25-400 kW

Zakres projektu

  • prace demontażowe: demontaż kotłów węglowych wraz z czopuchem, demontaż rurociągów zabezpieczających wraz z izolacją, demontaż podajnika ślimakowego do węgla, demontaż rozdzielaczy ciepła, demontaż kompletu rurociągów obiegu kotłowego, demontaż istniejących zespołów popompowych obiegów grzewczych, demontaż podgrzewacza ciepła
  • roboty rozbiórkowe: przekucia budowlane związane z prowadzeniem instalacji technologicznych, rozbiórka czopuchów murowanych, demontaż płyty przykrywającej skład opału istniejącego, likwidacja istniejących otworów zasypowych do nowotworzonego składu opału na pellet, 
  • roboty montażowe: wykonanie prac budowlanych związanych z przystosowanie składu opału węgla na magazyn biomasy, wykonanie ścian wydzielających ściany magazynu, wykonanie otworów montażowych podajników ślimakowych, wykonanie podłogi skośnej drewnianej, montaż drzwi rewizyjnych do komory paliwowej, wykonanie instalacji załadunkowej pelletu (nadmuch + odciąg), wykonanie studni betonowej przyłączeniowej do przewodów załadunkowych biomasy do składu opału
  • dostawa i montaż kotłów wodnych niskotemperaturowych opalanych biomasą o łącznej mocy 550 kW
  • montaż elementów automatyki i szafy sterującej pracą urządzeń kotłowni
  • wymiana pomp obiegowych CO i CWU
  • montaż izolacji rurociągów CO zgodnie z wymaganiami PN
  • montaż dwóch zasobników CWU o pojemności 2000 l każdy
  • montaż izolacji rurociągów CWU zgodnie z wymaganiami PN

Inwestorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Opolskiego. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.