Opis inwestycji

Biskupiec to niewielka miejscowość położona w powiecie nowomiejskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt polegał na budowie pomp ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury oraz Straży Pożarnej. Dotychczasową kotłownię na węgiel zastąpiła nowoczesna instalacja składająca się z kaskady gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda o łącznej mocy grzewczej ponad 125 kW.

Inwestycja została ukończona w czerwcu 2017 roku.

Projekt

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu”

Inwestor

Gmina Biskupiec (powiat nowomiejski)

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

Zakres projektu

  • maszynownia oraz instalacja pomp ciepła 
  • przebudowa instalacji c.o. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (wymiana grzejników, budowa klimakonwektorów)
  • przebudowa instalacji c.o. w budynku Straży Pożarnej (wymiana grzejników, budowa klimakonwektorów)
  • roboty towarzyszące (posadzki, malowanie pomieszczeń)

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Biskupiec. Inwestycja została współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.