Opis inwestycji

Dąbrówno to piękna miejscowość położona w południowo-zachodniej części województwa warmińsko- mazurskiego, a dokładniej na południowym skraju powiatu ostródzkiego. Projekt polegał na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i sali sportowej w Dąbrównie oraz budowie kotłowni opartej na  gruntowych pompach ciepła typu solanka/woda wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Maszynownia składa się z jednego bloku grzewczego, które stanowią 2 pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 160 kW.

Inwestycja została ukończona w październiku 2017 roku.

Projekt

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie”

Inwestor

Gmina Dąbrówno

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

Zakres projektu

  • sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej
  • termomodernizacja budynku szkoły i sali sportowej – docieplenie ścian zewnętrznych (wyłącznie na sali sportowej i łączniku) oraz stropodachu w budynku szkoły, powierzchni płaskich stropodachów na sali sportowej oraz łącznika, wymiana okien i drzwi w budynku głównym szkoły, izolacja fundamentów oraz docieplenia polistyrenem ekstrudowanym
  • kotłownia oparta na 2 pompach ciepła typu solanka/woda połączone równolegle o łącznej mocy 160 kW
  • modernizacja instalacji grzewczej – kompleksowa wymiana istniejących grzejników żeliwnych w budynku szkoły na nowe grzejniki stalowe płytowe, wymiana pionów/poziomów
  • wykonanie robót budowlanych i ziemnych w zakresie wykonania dolnego źródła pomp ciepła
  • modernizacja oświetlenia w budynku głównym szkoły oraz pomieszczeniach kotłowni – demontaż istniejących opraw wewnętrznych oraz montaż nowych, energooszczędnych opraw typu LED
  • wykonanie i montaż instalacji odgromowej w całym kompleksie budowlanym

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Dąbrówno. Inwestycja została współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.