Opis inwestycji

Projekt polegał na poprawie efektywności energetycznej budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie (woj. pomorskie). Obiekt zyskał nowe źródło ciepła w postaci kotłowni gazowej o mocy 80 kW, która zastąpiła kotłownię na paliwo stałe (węgiel – ekogroszek). Na dachu budynku zbudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 47,25 kWp wraz z systemem zdalnego monitorowanie pracy. Przewidywany roczny uzysk energii elektrycznej z instalacji wynosi ok. 44 000 kWh/rok. W ramach zadnia wymieniono oświetlenie świetlówkowe na oświetlenie energooszczędne typu LED. Inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” została ukończona we wrześniu 2019 roku.

Redukcja emisji dwutlenku węgla o ok. 26,4 tony rocznie 

Projekt

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wejherowo”

Inwestor

Gmina Wejherowo

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

 • wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
 • docieplenie stropodachów niewentylowanych 
 • wymiana zewnętrznej stolarki okiennej
 • przemurowanie kominów ponad dachem
 • wymiana kotłowni olejowej na kotłownię gazową
 • modernizacja instalacji c.o. 
 • modernizacja instalacji przygotowania c.w.u. 
 • budowa instalacji wentylacji mechanicznej 
 • budowa instalacji klimatyzacji
 • budowa instalacji fotowoltaicznej 
 • wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego 
 • budowa systemu monitoringu instalacji elektrycznej 
 • wymiana instalacji odgromowej 

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Wejherowo. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.