Opis inwestycji

Ozorków leży nad rzeką Bzurą, ok. 20 km na północ od Łodzi. Przedmiotem zamówienia była kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej obejmująca 3 obiekty (budynek główny, budynek terapii zajęciowej, budynek kaplicy). Dotychczasowe źródło ciepła – przestarzały kocioł węglowy – zastąpiono nowoczesną instalacją składającą się 2 gruntowych pomp ciepła typu glikol/woda o łącznej mocy 60 kW, 3 powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda o łącznej mocy 128 kW oraz 2 zautomatyzowanych kotłów opalanych pelletem o łącznej mocy 92 kW. Na dachu budynku głównego posadowiono na dedykowanej konstrukcji wsporczej instalację fotowoltaiczną składającą się z 92 szt. ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy szczytowej 25 kW. Wymianie poddana została również instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Inwestycja została ukończona w grudniu 2017 roku. 

Projekt

“Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie w formule zaprojektuj i wybuduj”

Inwestor

Powiat Zgierski

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

 • sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej
 • docieplenie elewacji budynku głównego, terapii zajęciowej i kaplicy
 • docieplenie dachów budynków głównego, terapii zajęciowej i kaplicy
 • wymiana stolarki otworowej zewnętrznej w budynku terapii zajęciowej
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach
 • wymiana instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku głównym i w budynkach terapii zajęciowej
 • wymiana instalacji oświetleniowej w budynku głównym i w budynku terapii zajęciowej
 • dachowa instalacja fotowoltaiczna na budynku głównym
 • zautomatyzowana kotłownia biomasowa opalana pelletem wraz z magazynem paliwa w budynku terapii zajęciowej
 • instalacja powietrznych pomp ciepła w lokalizacji zewnętrznej
 • instalacja gruntowych pomp ciepła wraz z węzłem przygotowania c.w.u w budynku głównym
 • dolne źródło ciepła w układzie sond pionowych
 • instalacja monitoringu pracy instalacji

Inwestorem przedsięwzięcia był Powiat Zgierski. Inwestycja została współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.