Opis inwestycji

Łęki Szlacheckie to niewielka miejscowość położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim. Projekt obejmował termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej – urzędu gminy i szkoły podstawowej. Zakres prac uwzględniał m.in. wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne instalacje opalane biomasą (pellet). Nowym źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Publicznej Szkole Podstawowej jest zautomatyzowany system dwóch kotłów o łącznej mocy ok. 400 kW, z pneumatycznym układem podawania paliwa do zasobników przykotłowych. Magazyn pelletu posiada skośną podłogę z zamontowanym podajnikiem ślimakowym. Remont kotłowni w budynku Urzędu Gminy obejmował instalację kotła na pellet o mocy 40 kW. Do magazynowania paliwa użyto systemowy silos workowy o pojemności 2000 kg. Podawanie pelletu do zasobnika przykotłowego odbywa się pneumatycznie. 

Inwestycja została ukończona w sierpniu 2017 roku. 

Projekt

„Termomodernizacja budynku Urzędu gminy Łęki Szlacheckie i termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich”

Inwestor

Gmina Łęki Szlacheckie

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

  • termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich:  docieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o. wraz z orurowaniem i montażem grzejników płytowych z podejściem bocznym, remont kotłowni – zainstalowanie kotłów na biomasę wraz z urządzeniami do podawania paliwa, wymiana tynków, posadzek, wykonanie fundamentów pod kotły.
  • termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie: wymiana instalacji c.o. wraz z orurowaniem i montażem grzejników płytowych z podejściem bocznym, wymiana drzwi, remont kotłowni – zainstalowanie kotła na biomasę wraz z urządzeniami do podawania paliwa, wymiana tynków, posadzek, wykonanie fundamentu pod kocioł. 

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Łęki Szlacheckie. Inwestycja została współfinansowana ze środków ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″ w ramach poddziałania IV.2.2. Termomodernizacja budynków.