Opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” było zwiększenie efektywności energetycznej obiektów stanowiących zaplecze techniczne Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie). Budynki „B” i „C” przeszły termomodernizację obejmującą m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, dachu, wymianę okien. Modernizacji poddano również budynek kotłowni wraz wymianą kotła na nowoczesną jednostkę biomasową o mocy 200 kW. Warto dodać, że Zamawiający był już dotychczas użytkownikiem technologii HDG Bavaria przez okres ponad 15 lat! Dodatkowo na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku „C” zamontowano pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy znamionowej 1,7 kW.   

Zadanie zostało ukończone we wrześniu 2019 r. 

Projekt

“Termomodernizacja budynków B i C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła”

Inwestor

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zastosowana technologia

Kotły HDG Bavaria 25 – 400 kW  

Zakres projektu

  • opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków „B”, „C”, modernizacji kotłowni wodnej na biomasę
  • wykonanie termomodernizacji budynku „B” – magazynu ceramiki (docieplenie ścian zewnętrznych kolankowych i ścian bocznych lukarn na poddaszu użytkowym, docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenie dachu w części stykającej się z poddaszem użytkowym wraz z dachami lukarn, wymiana okien połaciowych + montaż nawiewników 3 szt., płukanie i regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji, montaż zaworów regulacji przepływu i licznika ciepła w rozdzielni ciepła)
  • wykonanie termomodernizacji budynku budynku „C” – konserwacji drewna (docieplenie ścian zewnętrznych na poddaszu użytkowym, docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenie dachu w części stykającej się z poddaszem użytkowym, wymiana okien połaciowych + montaż nawiewników 10 szt, płukanie i regulacja instalacji c.o., montaż zaworów regulacji przepływu i licznika ciepła w rozdzielni ciepła, montaż pompy ciepła typu powietrze-woda na potrzeby przygotowania c.w.u.)
  • wykonanie modernizacji kotłowni wodnej na biomasę znajdującej się na terenie muzeum (ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana komina z czopuchem, wymiana układu podawania biomasy, demontaż i montaż istniejącego palnika olejowego, wymiana kotła na biomasę, wymiana szafy sterowniczej kotła, wymiana stacji uzdatniania wody, wymiana bufora, likwidacja otwartego układu zabezpieczenia kotła i zastąpienie go układem zamkniętym, wymiana armatury zaporowej, zwrotnej i regulacyjnej, wymiana rurociągów z izolacją. 

Inwestorem przedsięwzięcia było Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (samorządowa instytucja kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Muzeum jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie.