Opis inwestycji

Choczewo to niewielka miejscowość położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Nadleśnictwo Choczewo jest jednym z 15 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Lasy nadleśnictwa można podzielić na bory sosnowe porastające pas nadmorski i żyzne buczyny, dąbrowy i lasy mieszane na południu. Przedmiotem zamówienia były prace związane z przeprowadzeniem modernizacji zwiększającej efektywność energetyczną budynków administracyjnych siedziby nadleśnictwa. Zakres robót obejmował m.in. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18 kWp na dachu budynku garażu, instalacji fotowoltaicznej nadążnej (tracker) o mocy 4 kWp oraz nowoczesnego źródła ciepła w postaci automatycznych kotłów kondensacyjnych na pellet o mocy 55 kW każdy. Instalacje fotowoltaiczne są wpięte w sieć energetyczną obiektu w układzie on-grid z pełnym systemem monitoringu zużycia energii. Kotłownia biomasowa zlokalizowana w budynku socjalno-gospodarczym dostarcza ciepło do celów centralnego ogrzewania. Kotły na pellet zastąpiły kotłownię olejową, która charakteryzowała się wysokim kosztem wytwarzania energii cieplnej oraz stosunkowo niską sprawnością.  

Inwestycja została ukończona w grudniu 2017 roku. 

Projekt

“Termomodernizacja budynków administracyjnych Nadleśnictwa Choczewo w formule zaprojektuj i wybuduj”

Inwestor

Nadleśnictwo Choczewo

Nasz wkład

Podwykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

Zakres projektu

  • wykonanie prac projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji dla instalacji fotowoltaicznych
  • dostawa, montaż i uruchomienie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 18 kWp (68 modułów wraz konstrukcją wsporczą, inwerter Fronius Symo 17.5-3-M)
  • dostawa, montaż i uruchomienie trackera dwuosiowego o mocy 4 kWp wraz z fundamentem (15 modułów, inwerter Fronius Symo Hybrid 3,0-3,5)
  • dostawa urządzeń źródła ciepła (2 kotły biomasowe OkoFEN Pellematic Condens o mocy 55 kW, system podawania paliwa, grupy pompowe, maty osłonowe, automatyka kotłowni)

Inwestorem przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Choczewo/Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.