Opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” było wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych w budynku Oddziału Zakaźnego (ochrona konserwatorska), budynku Głównym (ochrona konserwatorska), budynku Administracyjnym, budynku Prosektorium oraz budynku Energetycznym szpitala w Giżycku. Termomodernizacja obejmowała m.in. ocieplenie przegród budynku, modernizację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. W ramach projektu zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 107,5 kW – w tym 77,5 kW jako instalacja dachowa oraz 30 kW w postaci wiaty parkingowej (carport) obejmującej 16 miejsc parkingowych. W ramach działań proekologicznych giżyckiego szpitala zmodernizowano również kotłownię poprzez rozbudowę instalacji przygotowania c.w.u o segment wykorzystania nadwyżek energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja została ukończona w lutym 2017 roku. Prace budowlano-instalacyjno-montażowe były prowadzone w czynnych obiektach szpitala co wymagało szczególnej współpracy z personelem medycznym. Projekt przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1152,38 mg/rocznie. 

Projekt

„Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji  fotowoltaicznej oraz termomodernizację”

Termomodernizacja kotłowni w ramach realizacji zadania: „Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji  fotowoltaicznej oraz termomodernizację”  

Inwestor

Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

  • wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę konstrukcji wolnostojącej pod panele fotowoltaiczne
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 107,5 kW
  • termomodernizacja  i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Oddziału Zakaźnego – docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą, wymiana grzejników i termozaworów oraz rur przesyłowych, wymiana opraw oświetleniowych na LED
  • termomodernizacja  i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Prosektorium – docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą, wymiana grzejników i termozaworów oraz rur przesyłowych, wymiana okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na LED
  • instalacja oświetlenia energooszczędnego i termomodernizacja wnętrza pomieszczenia do przechowywania zwłok w Budynku Głównym Szpitala – wymiana opraw oświetleniowych na LED, system chłodzenia w pomieszczeniu do przechowywania zwłok
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne w Budynku Administracyjnym – wymiana opraw oświetlenia na LED
  • instalacja ogniw fotowoltaicznych –  310 sztuk paneli posadowionych za pomocą konstrukcji wsporczych umiejscowionych na dachach Budynków Administracyjnych (Budynek B1 oraz Budynek B2) oraz Budynku Garażowego (Budynek B3), 120 sztuk paneli posadowionych na dwurzędowych wiatach parkingowych obejmujących 16 miejsc parkingowych
  • termomodernizacja kotłowni – zamontowanie dwóch zbiorników ze stali nierdzewnej o pojemności 1000l do podgrzewu c.w.u, każdy wyposażony w grzałki elektryczne o mocy nominalnej 16 kW (kaskada 3 grzałek)

Inwestorem przedsięwzięcia był Szpital Giżycki Sp. z o.o.. Inwestycja została współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”