Opis inwestycji

Bożepole Wielkie to duża miejscowość kaszubska położona w gminie Łęczyce, w powiecie wejherowskim. Projekt polegał na termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół składającego się z budynku dydaktycznego z zapleczem socjalnym oraz sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem o łącznej całkowitej kubaturze ponad 23 000 m³. Przedmiotem zamówienia była budowa węzła cieplnego opartego na kaskadzie 2 gruntowych pompach ciepła typu glikol/woda o łącznej mocy 150 kW. Łączna długość odwiertów dolnego źródła ciepła wynosi ponad 1800 metrów. Sala gimnastyczna została wyposażona w centralę wentylacyjną z rekuperacją. Prace budowlane w zakresie architektury obiektu obejmowały m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, ocieplenie dachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych. 

W ramach projektu odbyły się również prezentacje w szkołach Gminy Łęczyce, przybliżające dzieciom i młodzieży praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej. 

Udział odnawialnych źródeł energii po modernizacji wynosi ponad 70%. Inwestycja została ukończona w październiku 2017 roku. 

Projekt

“Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork w ramach II części zamówienia: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim”

Inwestor

Gmina Łęczyce

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji  

Zakres projektu

 • ocieplenie stropodachu i dachu
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie ścian w gruncie z hydroizolacją pionową
 • wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wykonanie opaski wokół budynku 
 • wymiana starych drzwi zewnętrznych
 • wymiana starych okien
 • wymiana/modernizacja instalacji sanitarnych
 • montaż instalacji wentylacji w sali gimnastycznej
 • instalacja węzła cieplnego opartego na pompach ciepła

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Łęczyce. Inwestycja została współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.