Dzięki agregatom Spanner HKA 35-68 kWe możliwa jest kogeneracja z biomasy – zrębki drzewne, pellet, brykiet. 

Instalacje cechuje niezwykle wydajne wykorzystanie energii powstającej przy spalaniu paliwa, nowoczesna i solidna technika oraz eksploatacja różnych paliw biomasowych.

Agregaty Spanner – ciepło i prąd z drewna

Agregat firmy Spanner składa się ze zgazowarki oraz bloku kogeneracyjnego. W zgazowarce wytwarzany jest gaz syntezowy, który z kolei napędza moduł kogeneracyjny. Dostępne wersje:

  • HKA 35 (35 kW, 79,5 kW),
  • HKA 45 (45 kW, 102,2 kW),
  • HKA 49 (49 kW, 111,3 kW),
  • HKA 70 (68 kW, 123 kW).

Generowane w instalacji ciepło można wykorzystać do ogrzewania budynków, zasilania lokalnej sieci ciepłowniczej lub w procesach suszenia. Wytwarzana energia elektryczna przeważnie wykorzystywana jest we własnym budynku lub odprowadzana i sprzedawana do sieci. Agregaty Spanner to idealne rozwiązanie dla rolnictwa, gospodarki leśnej, hoteli i ośrodków turystycznych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych.

Kogeneracja z biomasy

Zalety agregatów kogeneracyjnych Spanner

  • skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
  • wykorzystanie naturalnego i taniego paliwa (zrębki drzewne)
  • możliwość łączenie wielu jednostek w kaskadzie – uzyskanie mocy systemu od 30 kW do 2 MW mocy elektrycznej
  • wzrost niezależności od dużych operatorów energetycznych dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii
  • innowacyjna i sprawdzona technologia działania na bazie dziesiątek lat doświadczenia w produkcji przemysłowej
  • przyjazne dla środowiska i naturalne pod kątem emisji CO² wytwarzanie energii

Firma Spanner Re² to niemieckie przedsiębiorstwo produkujące innowacyjne i ekonomicznie atrakcyjne technologie odnawialnych źródeł energii.