ZeroFlame – czyste ogrzewanie pelletem

Technologia ZeroFlame opracowana przez firmę Ökofen i zastosowana w kotłach pelletowych pozwala zredukować emisję pyłów praktycznie do minimum – bez zastosowania kosztownych elektrofiltrów. Dzięki ZeroFlame uzyskujemy jeszcze czystsze spalanie pelletu i poprawę jakości powietrza. Testy trwające przez cały rok z uwzględnieniem różnych warunków pracy potwierdziły średnią emisję pyłu na poziomie 2 mg/m3 (13% O2).

Minimalne wartości emisji dzięki specjalnemu ukierunkowaniu powietrza 

Innowacyjna technologia ZeroFlame kryje się za specjalną budową rury kształtującej płomień oraz zawróceniu części spalin ponownie do spalania. Spaliny mieszane są z powietrzem pierwotnym i wstrzykiwane do strefy wypalania – wysokich temperatur. Dzięki specjalnemu ukierunkowaniu przepływu powietrza powstaje ogień – bez płomienia! Także podczas zmieniającego się dynamicznie zapotrzebowania na ciepło średnie wartości emisji pozostają wyraźnie poniżej dopuszczalnych norm.

Technologia ZeroFlame w kotłach kondensacyjnych na pellet ÖkoFEN Pellematic Condens

Zalety technologii ZeroFlame – zerowa emisja pyłu

  • zawartość pyłu w wydalanych spalinach z kotła jest ledwo mierzalna
  • brak wysokonapięciowego i kosztownego filtra
  • bezpieczna eksploatacja
  • długa żywotność i wysoka jakość
  • technologia przebadana przez jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA

Technologia ZeroFlame została opracowana i opatentowana przez firmę ÖkoFEN z Austrii – światowego lidera technologii kotłów na pellet.

Zainteresowany? Więcej informacji o produkcie:

+48 52 348 40 57