Budynki efektywne energetycznie

Energia w budownictwie

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania pozwalające na redukcję strat energii oraz jednoczesne jej maksymalne pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych. Na etapie projektowania budynku uwzględniamy przyszłe koszty zużycia energii i jej wydajność. Oferujemy współpracę w zakresie rozwoju projektów budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz aktywnego energetycznie. Zaprojektujemy i wybudujemy taki obiekt „pod klucz”.

Elektrownie fotowoltaiczne

Energia ze słońca

Elektrownie fotowoltaiczne realizujemy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Dostarczamy wysokiej jakości systemy montażowe, panele fotowoltaiczne oraz komponenty. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach, na gruncie, zintegrowanych z budynkiem (BIPV – Building Integrated Photovoltaics), wiat parkingowych (tzw. carporty) oraz systemów nadążnych (tzw. trackerów). Specjalistyczne oprogramowanie pozwala nam zoptymalizować system do lokalnych uwarunkowań i wymagań inwestora.

Ciepłownie i elektrociepłownie

Energia z biomasy i biogazu

Realizujemy kompleksowo projekty budowy ciepłowni i elektrociepłowni na paliwa biomasowe oraz biogazowni, w tym na odpady przemysłowe i komunalne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przebudowie kotłowni węglowych, olejowych i gazowych na biomasowe.

Odzysk energii z odpadów i ciepła odpadowego

Energia z odpadów i ciepła odpadowego

Zajmujemy się projektowaniem i budową instalacji, które wykorzystują nowe możliwości technologiczne wytwarzania energii elektrycznej. Dostarczamy unikalne systemy w postaci turbogeneratorów ORC (Organic Rankine Cycle), które wykorzystują ciepło pochodzące z różnych źródeł do konwersji w energię elektryczną.