RenCraft

Zapraszamy do naszych biur w Gdańsku i Bydgoszczy.

Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz
tel.: +48 52 348 40 57

Gdańsk

ul. Mostowa 1
80-778 Gdańsk
tel.: +48 58 506 55 40

Kontakt

RenCraft Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz
NIP: 9532597150
REGON: 340633584

KRS: 0000344025
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 250.000,00 zł

Numer rachunku bankowego:
68 1600 1462 1026 0430 7000 0010

Zapytania:                       info@rencraft.eu
Zgłoszenia serwisowe:  serwis@rencraft.eu
tel.: +48 52 348 40 57
www.rencraft.eu