RenCraft

Rozwiązania

Popraw swoją efektywność energetyczną. Przełącz się na alternatywne źródła energii.

RenCraft dostarcza zintegrowane rozwiązania technologiczne, organizacyjne i finansowe dla rozwoju energetyki prosumenckiej, budownictwa energooszczędnego i aktywnego energetycznie, niezależnych wytwórców energii, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i deweloperów.

Budownictwo 

Łączymy budownictwo z energią

Opracowujemy i realizujemy projekty obiektów, budynków oraz całych osiedli, które w sposób zintegrowany łączą różne technologie odnawialnych źródeł energii np. pompy ciepła, kolektory słoneczne, chłodziarki absorbcyjne, panele fotowoltaiczne, gruntowe magazyny energii i małe elektrownie wiatrowe. Pomagamy realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynków połączone z ich wysoką estetyką i funkcjonalnością. Stosujemy nowatorskie rozwiązania takie jak instalacje BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – bezpośrednio zintegrowane z powłoką budynku moduły fotowoltaiczne.

Firma

Obniż rachunki za ciepło i prąd w Twojej Firmie

Dla małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych oraz zakładów rzemieślniczych RenCraft oferuje rozwiązania pozwalające obniżyć koszty zaopatrzenia w energię. Produkty naszych partnerów pozwalają na wytwarzanie w skojarzeniu ciepła oraz energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwych substancji do atmosfery (np. CO₂). Nasi Klienci zyskują niezależność energetyczną i korzystają z lokalnych zasobów (np. biomasa, energia słońca bądź ziemi czy ciepło odpadowe z procesów technologicznych). Dzięki inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków podmioty gospodarcza mają szansę na dodatkowe środki pieniężne z systemu tzw. „białych certyfikatów”.

Przemysł

Prąd, ciepło i chłód dla obiektów przemysłowych

Zajmujemy się kompleksowo projektami z zakresu kogeneracji i trigeneracji. Dzięki wdrożeniu odpowiednich technologii możliwy jest z proces zamiany energii cieplnej na chłód i jej wykorzystanie w klimatyzacji czy instalacjach chłodniczych. Inwestycja w skojarzone wytwarzane ciepła, energii elektrycznej i chłodu zapewnia efektywniejsze gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa, redukcję emisji CO₂ i widoczne korzyści ekonomiczne.

Gmina

Czysta energia w Twojej szkole, przedszkolu, szpitalu czy hali sportowej

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych technologii wykorzystujących alternatywne źródła energii w skuteczny sposób porządkujemy gospodarkę cieplną obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne. RenCraft oferuje unikalne rozwiązania polegające na korzystnym ekonomicznie i ekologicznie zaopatrzeniu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale, hale sportowe) w energię cieplną czy elektryczną.

To My ponosimy nakłady inwestycyjne na termomodernizacje i eksploatację, a Gmina zyskuje prestiż i poprawia swój wizerunek dzięki promocji alternatywnych źródeł energii.

Inspiracje

Nowoczesne koncepcje i technologie

Odnawialne Źródła Energii to innowacyjna branża dzięki, której możliwe jest wdrażanie kreatywnych idei zintegrowanych z potrzebami ludzi. W RenCraft stawiamy na nowoczesne koncepcje i technologie, dzięki którym możliwa jest energetyczna niezależność.