Skip to main content

Niedawno odbyła się wizyta studyjna w IDM Energiesysteme GmbH – jednego z naszych partnerów technologicznych z siedzibą w malowniczym Matrei in Osttirol w Austrii.
Projektanci z Podkarpackiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych byli szczególnie zainteresowani możliwościami zastosowania wysokotemperaturowych pomp ciepła, systemów kaskadowych o mocy nawet 1,4 MW czy ciepłowni hybrydowych – tj. w połączeniu z innymi źródłami – np. kotłami biomasowymi.
Ponadto omawialiśmy zasady projektowania i przykłady układów grzewczo – chłodzących, systemów współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi oraz wykorzystujących budynek jako magazyn ciepła.
Osobny panel poświęcony został możliwościom sterownika Navigator 2.0 – ‚gotowego na przyszłość’ regulatora nowoczesnej centrali grzewczo – chłodzącej budynku.

Nasi gospodarze przygotowali też niespodziankę – spacer w rakietach śnieżnych szlakami Parku Narodowego Wysokie Taury. Doskonała pogoda podkreślała walory niesamowitej natury. Zdecydowanie – nie ma planety “B”!

Wizyta studyjna w IDM to zawsze doskonała możliwość poznania w krótkim czasie najnowszych europejskich trendów w dziedzinie pomp ciepła.

#pzits #podkarpackie #pompyciepła #ogrzewanie #projektowanie #dekarbonizacja