Skip to main content

Szkoła Podstawowa w Deszcznie może pochwalić się zmodernizowaną nowoczesną kotłownią wytwarzającą jednocześnie prąd i ciepło. Przestarzałe ponad 20-letnie kotły gazowe zastąpiła kaskada dwóch jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym o łącznej mocy elektrycznej 18 kW oraz łącznej mocy cieplnej ok. 40 kW.

Kogeneracja w Szkole Podstawowej w Deszcznie jest doskonałym przykładem na poprawę efektywności energetycznej w budynkach oświatowych.

Projekt został zrealizowany w 2021 roku. Wartość inwestycji wyniosła ponad 800 tys. zł brutto.

Więcej info o projekcie: Wysokosprawna kogeneracja gazowa w szkole w Deszcznie

#CHP #JST #kogeneracja #efektywnoscenergetyczna