RenCraft

Informacje prawne 

Informacje dotyczące RenCraft Sp. z o.o. , zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy i w takim celu zostały umieszczone. W żadnym razie informacje nie zostały umieszczone w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób. W szczególności informacje nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości.

Zarząd RenCraft Sp. z o.o. oświadcza, że informacje zamieszczane na stronie internetowej www.rencraft.eu są redagowane z należytą starannością. Skorzystanie jednak przez użytkownika z informacji na niej zamieszczonych, jako przesłanki do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, w tym w szczególności decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

RenCraft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych na niniejszej stronie informacji, zaistniałych z przyczyn technicznych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Niniejsza strona może zawierać „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością RenCraft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Znaki handlowe oraz towarowe (w tym logo firm, oprogramowania itp.) są prezentowane na stronach RenCraft Sp. z o.o. wyłącznie w celach informacyjnych i z zachowaniem pełnego prawa do ich edycji bądź usuwania przez ich właścicieli.